Sistem blocare roţi

Din motive de siguranţă, multe companii folosesc sisteme de blocare roţi pentru a fixa poziţia camioanelor pe rampele de încărcare. În medii dure, când se utilizează sistemele de blocare ale roţilor cu fir, cablurile sunt adesea deteriorate, provocând defecţiuni. Ca urmare, acest lucru provoacă timpi mai lungi de încărcare. Sistemele de blocare roţi STOMMPY® sunt echipate cu o tehnologie inovatoare de transmisie wireless, care nu folosește baterii. Prin urmare este complet independent şi nu necesită întreţinere specifică.

SPECIFICAŢII
CERE O OFERTĂ
Produsul a fost adăugat la cererea de ofertă.
Detalii solicitare

Directiva EU 89/391/CEE: introduce măsuri de îmbunătățire a sănătății și securității oamenilor la locul de muncă. Directiva stabilește atât obligațiile angajatorilor, cât și ale angajaților de a reduce accidentele și bolile profesionale la locul de muncă.

IT Dlgs. 81/2008: decret legislativ italian privind sănătatea și siguranța la locul de muncă, de punere în aplicare a Directivei europene 89/391 / CEE.

Regulamentul (CE) nr. 852/2004: privind igiena produselor alimentare: defineşte un set de obiective pe care trebuie să le atingă companiile din industria alimentară.

UNI EN 15512: standardul privind proiectarea clădirilor cu sisteme de depozitare statice din oțel. Sisteme de rafturi reglabile pentru paleți.

Ghid pentru ISB: criterii de selecție și aplicare pentru sisteme de siguranță pasivă industriale.

BSI – PAS13: oferă recomandări pentru utilizarea barierelor de siguranță în gestionarea traficului din mediul industrial.